k.ú.: 696030 - Místo - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563242 - Místo NUTS5 CZ0422563242
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 495466
zahrada 126 78057
ovoc. sad 3 36484
travní p. mez, stráň 3 6608
travní p. 305 1334728
lesní poz ostat.komunikace 1 230
lesní poz 109 4498510
vodní pl. nádrž přírodní 1 20849
vodní pl. nádrž umělá 5 30660
vodní pl. tok přirozený 10 12834
vodní pl. tok umělý 10 68758
vodní pl. zamokřená pl. 3 3840
zast. pl. zbořeniště 6 12862
zast. pl. 202 57048
ostat.pl. dráha 1 27683
ostat.pl. jiná plocha 73 282178
ostat.pl. manipulační pl. 35 33795
ostat.pl. neplodná půda 117 161106
ostat.pl. ostat.komunikace 122 123877
ostat.pl. pohřeb. 1 2158
ostat.pl. silnice 14 103543
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7122
ostat.pl. zeleň 23 26076
Celkem KN 1199 7424472
Par. DKM 1199 7424472
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 88
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 194
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 203
spoluvlastník 258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.2011
FÚO 1:5000 04.05.1980 25.11.2011 část k.ú.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 18:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.