k.ú.: 696064 - Mistrovice nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580643 - Mistrovice NUTS5 CZ0534580643
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 287 1633214
zahrada 386 277231
ovoc. sad 1 4371
travní p. 489 1370612
lesní poz les s budovou 1 36
lesní poz 190 796150
vodní pl. tok přirozený 10 22885
vodní pl. tok umělý 1 1389
zast. pl. společný dvůr 2 525
zast. pl. zbořeniště 10 1965
zast. pl. 355 72585
ostat.pl. dobývací prost. 27 71458
ostat.pl. dráha 1 9675
ostat.pl. jiná plocha 188 113793
ostat.pl. manipulační pl. 10 30113
ostat.pl. ostat.komunikace 221 107653
ostat.pl. pohřeb. 1 1454
ostat.pl. silnice 34 90214
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8872
Celkem KN 2215 4614195
Par. KMD 2207 4611572
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 141
č.p. rod.rekr 19
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 27
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 338
byt.z. byt 2
obč.z. byt 16
Celkem JED 18
LV 355
spoluvlastník 491

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.04.2014
S-SK GS 1:2880 1840 11.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 19:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.