k.ú.: 696081 - Mistřice I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592382 - Mistřice NUTS5 CZ0722592382
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3080 5590947
vinice 54 92786
zahrada 430 273392
travní p. 1007 613114
lesní poz 1053 687203
vodní pl. nádrž umělá 3 14501
vodní pl. tok přirozený 30 9236
vodní pl. zamokřená pl. 3 488
zast. pl. zbořeniště 33 6583
zast. pl. 462 133083
ostat.pl. jiná plocha 577 172299
ostat.pl. manipulační pl. 57 11425
ostat.pl. neplodná půda 242 58492
ostat.pl. ostat.komunikace 350 192710
ostat.pl. silnice 33 21846
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 12338
ostat.pl. zeleň 11 2984
Celkem KN 7451 7893427
Par. KMD 7451 7893427
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 150
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 165
č.e. garáž 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 48
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 418
byt.z. byt 19
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 2
Celkem JED 26
LV 1089
spoluvlastník 1635

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1827 20.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 07:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.