k.ú.: 696111 - Koňákov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 598933 - Český Těšín NUTS5 CZ0803598933
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8104 - Český Těšín
Pověřený obecní úřad 81041 - Český Těšín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 277 946395
zahrada 173 231713
ovoc. sad 2 9512
travní p. 239 904056
lesní poz 93 665243
vodní pl. zamokřená pl. 12 39719
zast. pl. společný dvůr 1 194
zast. pl. zbořeniště 2 1950
zast. pl. 203 55915
ostat.pl. dobývací prost. 2 209
ostat.pl. jiná plocha 38 29830
ostat.pl. manipulační pl. 15 7549
ostat.pl. neplodná půda 74 75003
ostat.pl. ostat.komunikace 109 75405
ostat.pl. pohřeb. 2 4048
ostat.pl. silnice 1 13124
Celkem KN 1243 3059865
Par. DKM 1243 3059865
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 44
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 35
Celkem BUD 194
LV 260
spoluvlastník 344

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2001
ZMVM 1:2000 01.01.1991 30.03.2001
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 24.05.2022 07:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.