k.ú.: 696129 - Mistřovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 598933 - Český Těšín NUTS5 CZ0803598933
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8104 - Český Těšín
Pověřený obecní úřad 81041 - Český Těšín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 342 1207921
zahrada 285 397270
travní p. 151 715038
lesní poz 85 460656
vodní pl. nádrž umělá 1 18083
vodní pl. rybník 4 4424
vodní pl. zamokřená pl. 14 18388
zast. pl. společný dvůr 5 2086
zast. pl. zbořeniště 3 831
zast. pl. 291 64665
ostat.pl. dobývací prost. 1 3488
ostat.pl. jiná plocha 31 17400
ostat.pl. manipulační pl. 3 4334
ostat.pl. neplodná půda 90 119358
ostat.pl. ostat.komunikace 90 88768
ostat.pl. pohřeb. 1 1601
ostat.pl. silnice 4 18515
ostat.pl. zeleň 2 1011
Celkem KN 1403 3143837
Par. DKM 1403 3143837
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 106
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 79
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 8
Celkem BUD 291
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 416
spoluvlastník 612

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.01.2001
ZMVM 1:2000 01.01.1991 31.01.2001
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 17.05.2022 17:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.