k.ú.: 696137 - Mosty u Českého Těšína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 598933 - Český Těšín NUTS5 CZ0803598933
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8104 - Český Těšín
Pověřený obecní úřad 81041 - Český Těšín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 408 1892887
zahrada 596 476661
ovoc. sad 4 16857
travní p. 238 444300
lesní poz les(ne hospodář) 11 120514
lesní poz 125 451285
vodní pl. nádrž umělá 7 24619
vodní pl. rybník 3 1632
vodní pl. tok přirozený 17 55663
vodní pl. zamokřená pl. 13 9781
zast. pl. společný dvůr 19 15797
zast. pl. zbořeniště 5 873
zast. pl. 653 162112
ostat.pl. dobývací prost. 3 32698
ostat.pl. jiná plocha 197 151429
ostat.pl. manipulační pl. 30 65481
ostat.pl. neplodná půda 135 157795
ostat.pl. ostat.komunikace 335 161563
ostat.pl. pohřeb. 1 3683
ostat.pl. silnice 60 167386
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2317
Celkem KN 2861 4415333
Par. DKM 2861 4415333
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 409
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 14
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 30
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 66
Celkem BUD 644
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 713
spoluvlastník 1041

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.01.2002
ZMVM 1:2000 01.01.1991 25.01.2002
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 20.05.2022 18:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.