k.ú.: 696161 - Míškovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588750 - Míškovice NUTS5 CZ0721588750
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 527 5741800
zahrada 243 200257
ovoc. sad 2 10329
travní p. 19 75360
lesní poz 277 661391
vodní pl. nádrž umělá 8 4597
vodní pl. tok přirozený 15 18493
vodní pl. tok umělý 23 32688
zast. pl. zbořeniště 11 2191
zast. pl. 342 105690
ostat.pl. jiná plocha 50 27658
ostat.pl. manipulační pl. 19 41541
ostat.pl. neplodná půda 9 12030
ostat.pl. ostat.komunikace 127 173886
ostat.pl. pohřeb. 2 4087
ostat.pl. silnice 10 60434
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9959
ostat.pl. zeleň 8 1478
Celkem KN 1695 7183869
Par. DKM 3 1064
Par. KMD 1692 7182805
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 214
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 7
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 36
Celkem BUD 336
LV 421
spoluvlastník 551

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.04.2015 1:1000 13.04.2015 *)
KMD 1:1000 12.01.2009
S-SK ŠD 1:2500 1931 12.01.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1931


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 23.05.2022 07:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.