k.ú.: 696781 - Hertvíkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579548 - Mladé Buky NUTS5 CZ0525579548
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 2875241
zahrada 121 116175
travní p. 176 907608
lesní poz 128 1925267
vodní pl. nádrž umělá 2 1084
vodní pl. tok přirozený 38 22803
vodní pl. tok umělý 16 10291
vodní pl. zamokřená pl. 1 110
zast. pl. společný dvůr 3 337
zast. pl. zbořeniště 14 3591
zast. pl. 111 31960
ostat.pl. jiná plocha 205 222887
ostat.pl. manipulační pl. 7 33638
ostat.pl. neplodná půda 124 134296
ostat.pl. ostat.komunikace 131 145159
ostat.pl. silnice 27 48884
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 69922
Celkem KN 1255 6549253
Par. DKM 1255 6549253
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 107
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 173
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.1998
S-SK GS 1:2880 1824 01.04.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.05.2022 20:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.