k.ú.: 696790 - Kalná Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579548 - Mladé Buky NUTS5 CZ0525579548
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 69319
zahrada mez, stráň 1 448
zahrada 69 48181
travní p. mez, stráň 1 2310
travní p. 161 1497460
lesní poz les(ne hospodář) 1 125600
lesní poz 64 1537724
vodní pl. nádrž umělá 1 1265
vodní pl. tok přirozený 11 24986
vodní pl. tok umělý 2 1390
zast. pl. společný dvůr 4 1185
zast. pl. zbořeniště 3 773
zast. pl. 136 47124
ostat.pl. dráha 2 15210
ostat.pl. jiná plocha 153 134413
ostat.pl. manipulační pl. 27 65583
ostat.pl. neplodná půda 23 11345
ostat.pl. ostat.komunikace 132 78458
ostat.pl. silnice 7 30308
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 104546
ostat.pl. zeleň 4 2194
Celkem KN 819 3799822
Par. DKM 819 3799822
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 124
byt.z. byt 34
obč.z. byt 4
Celkem JED 38
LV 170
spoluvlastník 276

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.1997
S-SK GS 1:2880 1841 30.06.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.05.2022 20:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.