k.ú.: 696803 - Mladé Buky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579548 - Mladé Buky NUTS5 CZ0525579548
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 451963
zahrada 435 323006
ovoc. sad 1 6305
travní p. mez, stráň 1 4162
travní p. 424 4132739
lesní poz les(ne hospodář) 37 2070884
lesní poz 150 1972512
vodní pl. nádrž umělá 2 1336
vodní pl. tok přirozený 37 119723
vodní pl. tok umělý 2 708
zast. pl. společný dvůr 12 12949
zast. pl. zbořeniště 3 855
zast. pl. 864 213075
ostat.pl. dráha 5 44435
ostat.pl. jiná plocha 511 416808
ostat.pl. manipulační pl. 39 83018
ostat.pl. mez, stráň 36 58938
ostat.pl. neplodná půda 103 248381
ostat.pl. ostat.komunikace 337 283851
ostat.pl. pohřeb. 3 11649
ostat.pl. silnice 21 144380
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 305114
ostat.pl. zeleň 17 14523
Celkem KN 3103 10921314
Par. DKM 3103 10921314
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 66
č.p. jiná st. 10
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 312
č.p. rod.rekr 17
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 190
bez čp/če jiná st. 123
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 846
byt.z. byt 215
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 64
Celkem JED 283
LV 968
spoluvlastník 1595

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1999
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 20:14

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.