k.ú.: 696846 - Měrotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 568911 - Měrotín NUTS5 CZ0712568911
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 346 1221953
zahrada 150 134199
ovoc. sad 29 88318
travní p. 96 191822
lesní poz 74 241895
vodní pl. tok přirozený 10 8092
zast. pl. zbořeniště 3 962
zast. pl. 156 51511
ostat.pl. dobývací prost. 4 4859
ostat.pl. jiná plocha 72 90516
ostat.pl. manipulační pl. 8 4686
ostat.pl. neplodná půda 11 13448
ostat.pl. ostat.komunikace 86 47458
ostat.pl. pohřeb. 2 5961
ostat.pl. silnice 6 31170
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1387
Celkem KN 1054 2138237
Par. DKM 2 2877
Par. KMD 1052 2135360
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. rod.dům 102
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 151
LV 166
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.04.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 10.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 07:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.