k.ú.: 696854 - Mladeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 504246 - Mladeč NUTS5 CZ0712504246
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 787 2169827
zahrada 214 169817
ovoc. sad 2 183644
travní p. 336 751785
lesní poz les s budovou 1 23
lesní poz les(ne hospodář) 28 773713
lesní poz 171 5049103
vodní pl. nádrž umělá 2 43746
vodní pl. tok přirozený 94 351713
vodní pl. tok umělý 5 24441
zast. pl. společný dvůr 2 215
zast. pl. zbořeniště 4 304
zast. pl. 263 102256
ostat.pl. dobývací prost. 19 33130
ostat.pl. dráha 4 24177
ostat.pl. jiná plocha 92 102528
ostat.pl. manipulační pl. 41 102479
ostat.pl. neplodná půda 29 41585
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 582
ostat.pl. ostat.komunikace 207 100900
ostat.pl. silnice 161 235289
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 66112
ostat.pl. zeleň 3 1661
Celkem KN 2474 10329030
Par. DKM 2 893
Par. KMD 2472 10328137
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 140
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 256
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 2
Celkem JED 10
LV 341
spoluvlastník 599

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 22.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.