k.ú.: 696871 - Hubojedy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573205 - Mladějov NUTS5 CZ0522573205
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 260 1133486
zahrada 65 44045
ovoc. sad 1 2650
travní p. 209 283577
lesní poz 38 166941
vodní pl. nádrž přírodní 6 2980
vodní pl. tok přirozený 69 14443
vodní pl. zamokřená pl. 1 348
zast. pl. společný dvůr 1 40
zast. pl. 46 25753
ostat.pl. jiná plocha 13 5450
ostat.pl. manipulační pl. 25 18208
ostat.pl. neplodná půda 38 22295
ostat.pl. ostat.komunikace 89 41494
ostat.pl. silnice 3 14729
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 2373
Celkem KN 869 1778812
Par. KMD 869 1778812
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 24
č.p. zem.used 12
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 44
LV 116
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.09.2009
S-SK GS 1:2880 1842 14.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 22:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.