k.ú.: 696927 - Mladějov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578401 - Mladějov na Moravě NUTS5 CZ0533578401
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 4379786
zahrada 366 206688
ovoc. sad 13 34327
travní p. 226 707096
lesní poz les s budovou 1 48
lesní poz ostat.komunikace 4 3285
lesní poz 134 3141849
vodní pl. nádrž umělá 2 1056
vodní pl. rybník 3 8630
vodní pl. tok přirozený 81 45264
vodní pl. zamokřená pl. 1 159
zast. pl. společný dvůr 2 299
zast. pl. zbořeniště 8 1380
zast. pl. 264 78801
ostat.pl. dráha 7 98854
ostat.pl. jiná plocha 61 29535
ostat.pl. manipulační pl. 13 54370
ostat.pl. neplodná půda 82 115134
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2769
ostat.pl. ostat.komunikace 221 283002
ostat.pl. pohřeb. 2 2459
ostat.pl. silnice 11 52273
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 16128
ostat.pl. zeleň 1 4083
Celkem KN 1697 9267275
Par. DKM 609 5917107
Par. KMD 1088 3350168
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 71
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
Celkem BUD 254
byt.z. byt 13
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 16
LV 266
spoluvlastník 351

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2017
DKM-KPÚ 05.01.2015 1:1000 06.01.2015 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.05.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 16.05.2022 07:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.