k.ú.: 696986 - Řídeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 554103 - Řídeč NUTS5 CZ0712554103
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 1749232
zahrada 136 128693
ovoc. sad 5 19347
travní p. 67 220427
lesní poz 55 4763944
vodní pl. nádrž přírodní 1 391
vodní pl. nádrž umělá 4 16152
vodní pl. tok přirozený 9 30585
vodní pl. tok umělý 1 371
zast. pl. zbořeniště 2 323
zast. pl. 130 47995
ostat.pl. jiná plocha 68 59562
ostat.pl. manipulační pl. 8 9266
ostat.pl. neplodná půda 11 23834
ostat.pl. ostat.komunikace 82 119058
ostat.pl. silnice 10 50843
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5342
ostat.pl. zeleň 13 27873
Celkem KN 751 7273238
Par. DKM 422 2390506
Par. KMD 329 4882732
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 70
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 128
LV 179
spoluvlastník 260

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.02.2021 1:1000 22.02.2021 *)
KMD 1:1000 09.12.2013
S-SK ŠD 1:2500 1931 04.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 09.12.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.