k.ú.: 696994 - Mladkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580651 - Mladkov NUTS5 CZ0534580651
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 1167948
zahrada 234 111782
travní p. mez, stráň 73 189823
travní p. 298 1411090
lesní poz les s budovou 3 163
lesní poz mez, stráň 1 249
lesní poz 90 3130268
vodní pl. nádrž umělá 2 5062
vodní pl. rybník 4 4032
vodní pl. tok přirozený 26 56263
zast. pl. společný dvůr 1 8
zast. pl. zbořeniště 18 3657
zast. pl. 289 59242
ostat.pl. dráha 1 61132
ostat.pl. jiná plocha 108 113267
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 39
ostat.pl. manipulační pl. 19 34719
ostat.pl. mez, stráň 16 31874
ostat.pl. neplodná půda 65 12875
ostat.pl. ostat.komunikace 118 150387
ostat.pl. plantáž dřevin 1 1196
ostat.pl. pohřeb. 1 1892
ostat.pl. silnice 9 74683
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 27222
ostat.pl. zamokřená pl. 3 17374
ostat.pl. zeleň 6 16288
Celkem KN 1434 6682535
Par. DKM 603 6385108
Par. KMD 831 297427
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. rod.dům 115
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 279
obč.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 295
spoluvlastník 460

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.09.2021 1:1000 24.09.2021 *)
KMD 1:1000 30.09.2015
S-SK GS 1:2880 1840 30.09.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 14:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.