k.ú.: 697036 - Čejkovice u Mladoňovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571857 - Mladoňovice NUTS5 CZ0531571857
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 1683
orná půda 88 636580
zahrada 55 43948
ovoc. sad 5 9018
travní p. 24 48093
lesní poz 16 1269488
vodní pl. nádrž umělá 1 227
zast. pl. 47 19148
ostat.pl. jiná plocha 3 5380
ostat.pl. neplodná půda 8 2113
ostat.pl. ostat.komunikace 42 32440
ostat.pl. silnice 1 17106
Celkem KN 292 2085224
Par. KMD 292 2085224
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 47
LV 62
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.12.2011
S-SK GS 1:2880 1839 27.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 07:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.