k.ú.: 697044 - Deblov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571857 - Mladoňovice NUTS5 CZ0531571857
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 123 2324416
zahrada 76 65863
ovoc. sad 8 16556
travní p. 70 303392
lesní poz les s budovou 1 29
lesní poz 183 2479340
vodní pl. nádrž umělá 3 3903
vodní pl. tok přirozený 10 11984
vodní pl. zamokřená pl. 4 6029
zast. pl. 106 56276
ostat.pl. jiná plocha 43 25089
ostat.pl. manipulační pl. 9 15657
ostat.pl. neplodná půda 29 21669
ostat.pl. ostat.komunikace 94 107262
ostat.pl. silnice 15 81613
ostat.pl. zeleň 4 6382
Celkem KN 778 5525460
Par. DKM 335 2856316
Par. KMD 443 2669144
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 1
Celkem BUD 101
LV 111
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.11.2012
DKM-KPÚ 25.11.2010 1:1000 26.11.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1839 06.11.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 07:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.