k.ú.: 697079 - Petříkovice u Mladoňovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571857 - Mladoňovice NUTS5 CZ0531571857
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 131 1203118
zahrada 54 54101
ovoc. sad 3 8887
travní p. 152 482470
lesní poz 105 800389
vodní pl. nádrž umělá 2 457
vodní pl. tok přirozený 4 2870
vodní pl. tok umělý 53 8640
zast. pl. společný dvůr 1 34
zast. pl. zbořeniště 1 610
zast. pl. 54 31462
ostat.pl. jiná plocha 10 1709
ostat.pl. manipulační pl. 8 12463
ostat.pl. neplodná půda 11 4823
ostat.pl. ostat.komunikace 64 43368
ostat.pl. silnice 6 48466
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1658
Celkem KN 660 2705525
Par. KMD 660 2705525
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 48
LV 75
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.02.2012
S-SK GS 1:2880 1839 06.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 19:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.