k.ú.: 697087 - Pohled u Mladoňovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571857 - Mladoňovice NUTS5 CZ0531571857
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 515544
zahrada 65 39238
ovoc. sad 2 6163
travní p. 21 52985
lesní poz 39 1389684
vodní pl. nádrž umělá 3 632
vodní pl. zamokřená pl. 3 1417
zast. pl. 44 20889
ostat.pl. jiná plocha 13 856
ostat.pl. manipulační pl. 5 6265
ostat.pl. neplodná půda 7 1884
ostat.pl. ostat.komunikace 38 33150
ostat.pl. silnice 5 16414
Celkem KN 343 2085121
Par. KMD 343 2085121
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 43
LV 50
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.02.2012
S-SK GS 1:2880 1839 06.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.05.2022 03:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.