k.ú.: 697117 - Mladoňovice na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591165 - Mladoňovice NUTS5 CZ0634591165
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 596 7278158
zahrada 146 117606
ovoc. sad 1 3621
travní p. 224 575135
lesní poz les s budovou 7 323
lesní poz 374 930640
vodní pl. nádrž umělá 71 111256
vodní pl. rybník 3 23916
vodní pl. tok přirozený 1 487
vodní pl. tok umělý 19 83568
vodní pl. zamokřená pl. 1 1304
zast. pl. společný dvůr 1 480
zast. pl. zbořeniště 1 823
zast. pl. 271 122337
ostat.pl. dráha 1 26610
ostat.pl. jiná plocha 113 138205
ostat.pl. manipulační pl. 11 36173
ostat.pl. neplodná půda 95 211956
ostat.pl. ostat.komunikace 148 241162
ostat.pl. silnice 10 98478
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5744
ostat.pl. zeleň 1 72
Celkem KN 2096 10008054
Par. DKM 2096 10008054
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 122
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 51
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 271
LV 360
spoluvlastník 611

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2019 intravilán
DKM-KPÚ 01.03.2007 1:1000 01.03.2007 *) extr.
S-SK ŠS 1:2880 1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 16.05.2022 07:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.