k.ú.: 697125 - Mladošovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544817 - Mladošovice NUTS5 CZ0311544817
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 550 2668274
zahrada 122 69182
ovoc. sad 10 5753
travní p. 351 704385
lesní poz les s budovou 17 643
lesní poz 291 3102155
vodní pl. rybník 5 41806
vodní pl. tok umělý 137 17893
vodní pl. zamokřená pl. 3 1260
zast. pl. společný dvůr 2 97
zast. pl. zbořeniště 3 547
zast. pl. 142 55454
ostat.pl. jiná plocha 57 25957
ostat.pl. manipulační pl. 74 34646
ostat.pl. neplodná půda 62 25351
ostat.pl. ostat.komunikace 275 82823
ostat.pl. pohřeb. 2 3299
ostat.pl. silnice 48 43575
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4674
ostat.pl. zeleň 15 6144
Celkem KN 2167 6893918
Par. DKM 2167 6893918
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 5
Celkem BUD 157
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 12
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 27
LV 238
spoluvlastník 306

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.08.2013
ZMVM 1:2000 29.12.1995 12.08.2013
S-SK GS 1:2880 29.12.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.05.2022 03:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.