k.ú.: 697214 - Choteč u Lázní Bělohradu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 549037 - Choteč NUTS5 CZ0522549037
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52073 - Lázně Bělohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 628 3408793
zahrada 157 143572
ovoc. sad 1 3997
travní p. 291 686342
lesní poz 27 1500754
vodní pl. nádrž přírodní 4 5878
vodní pl. tok přirozený 61 11326
vodní pl. tok umělý 41 8450
vodní pl. zamokřená pl. 1 751
zast. pl. 172 94379
ostat.pl. jiná plocha 43 22924
ostat.pl. manipulační pl. 11 6556
ostat.pl. neplodná půda 8 7230
ostat.pl. ostat.komunikace 95 117552
ostat.pl. pohřeb. 1 1507
ostat.pl. silnice 5 43617
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10709
ostat.pl. zeleň 8 2437
Celkem KN 1556 6076774
Par. DKM 10 3356
Par. KMD 1546 6073418
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 119
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 163
LV 266
spoluvlastník 398

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.02.2013
S-SK GS 1:2880 1842 26.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 19.05.2022 21:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.