k.ú.: 697257 - Svatojanský Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573302 - Svatojanský Újezd NUTS5 CZ0522573302
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52073 - Lázně Bělohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 317 2240844
zahrada 91 88889
ovoc. sad 7 17452
travní p. 256 1186421
lesní poz 37 1497245
vodní pl. nádrž přírodní 7 1441
vodní pl. nádrž umělá 1 2205
vodní pl. tok přirozený 31 16067
vodní pl. zamokřená pl. 21 23264
zast. pl. 93 54222
ostat.pl. jiná plocha 51 53442
ostat.pl. manipulační pl. 6 3090
ostat.pl. neplodná půda 3 1519
ostat.pl. ostat.komunikace 102 101565
ostat.pl. pohřeb. 1 892
ostat.pl. silnice 3 40894
ostat.pl. zeleň 1 5686
Celkem KN 1028 5335138
Par. KMD 1028 5335138
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 52
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 84
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 215
spoluvlastník 555

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2012
S-SK GS 1:2880 1842 27.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 15:34

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.