k.ú.: 697311 - Mlékosrby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570401 - Mlékosrby NUTS5 CZ0521570401
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 578 2983177
zahrada 135 106877
ovoc. sad 9 30134
travní p. 456 1030292
lesní poz 61 1144215
vodní pl. nádrž umělá 4 8096
vodní pl. tok přirozený 45 104219
vodní pl. tok umělý 66 14542
zast. pl. zbořeniště 6 1057
zast. pl. 165 95636
ostat.pl. jiná plocha 50 119949
ostat.pl. manipulační pl. 40 23971
ostat.pl. neplodná půda 14 6373
ostat.pl. ostat.komunikace 188 77811
ostat.pl. pohřeb. 1 2085
ostat.pl. silnice 57 62713
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1187
ostat.pl. zeleň 11 12100
Celkem KN 1887 5824434
Par. DKM 1887 5824434
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 101
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 26
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 148
LV 283
spoluvlastník 555

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.04.2006
ZMVM 1:2000 01.11.1981 03.04.2006
THM-V 1:2000 01.04.1961 03.04.2006
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 22:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.