k.ú.: 697371 - Mlýnec u Kopidlna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573060 - Kopidlno NUTS5 CZ0522573060
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 688 3411087
zahrada 79 54966
ovoc. sad 7 19967
travní p. 179 451300
lesní poz 22 855259
vodní pl. nádrž přírodní 1 150
vodní pl. rybník 1 658693
vodní pl. tok přirozený 146 57919
vodní pl. zamokřená pl. 2 572
zast. pl. společný dvůr 5 539
zast. pl. zbořeniště 3 2776
zast. pl. 84 50796
ostat.pl. dráha 1 26848
ostat.pl. jiná plocha 43 29108
ostat.pl. manipulační pl. 7 13093
ostat.pl. neplodná půda 7 4358
ostat.pl. ostat.komunikace 103 90864
ostat.pl. pohřeb. 1 2021
ostat.pl. silnice 16 40822
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8911
ostat.pl. zeleň 1 122
Celkem KN 1399 5780171
Par. KMD 1399 5780171
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 19
bez čp/če garáž 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 78
LV 176
spoluvlastník 320

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.04.2014
S-SK GS 1:2880 1842 01.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 10:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.