k.ú.: 697389 - Mlýny u Choustníku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552712 - Mlýny NUTS5 CZ0317552712
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 488 3420522
zahrada 73 45470
ovoc. sad 2 2937
travní p. 361 880908
lesní poz 197 2891544
vodní pl. nádrž umělá 1 1295
vodní pl. tok přirozený 39 34653
vodní pl. tok umělý 54 15940
vodní pl. zamokřená pl. 3 2340
zast. pl. společný dvůr 1 1012
zast. pl. zbořeniště 2 629
zast. pl. 119 57952
ostat.pl. jiná plocha 58 30683
ostat.pl. manipulační pl. 34 51343
ostat.pl. neplodná půda 71 99088
ostat.pl. ostat.komunikace 93 104501
ostat.pl. silnice 4 52602
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1338
ostat.pl. zeleň 3 9330
Celkem KN 1605 7704087
Par. DKM 56 148833
Par. KMD 1549 7555254
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 104
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 170
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.12.2016
KMD 1:1000 31.10.2016
S-SK GS 1:2880 1829 30.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 18.05.2022 11:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.