k.ú.: 697397 - Mnetěš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565300 - Mnetěš NUTS5 CZ0423565300
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 878 5913131
chmelnice 15 97779
zahrada 146 73571
ovoc. sad 17 57303
travní p. 56 220489
lesní poz 40 833479
vodní pl. nádrž přírodní 1 1582
vodní pl. nádrž umělá 3 5701
vodní pl. tok přirozený 92 33748
vodní pl. tok umělý 8 1073
vodní pl. zamokřená pl. 1 197
zast. pl. společný dvůr 6 1832
zast. pl. zbořeniště 6 2962
zast. pl. 305 106681
ostat.pl. dráha 4 19505
ostat.pl. dálnice 23 34489
ostat.pl. jiná plocha 34 20224
ostat.pl. manipulační pl. 14 25111
ostat.pl. neplodná půda 18 7766
ostat.pl. ostat.komunikace 204 143385
ostat.pl. silnice 16 43279
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7348
ostat.pl. zeleň 6 2404
Celkem KN 1898 7653039
Par. KMD 1898 7653039
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 223
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 3
Celkem BUD 300
LV 444
spoluvlastník 709

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2016
S-SK GS 1:2880 1840 27.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 02:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.