k.ú.: 697443 - Mnichov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536563 - Mnichov NUTS5 CZ0316536563
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1995 4785282
zahrada 158 133128
travní p. 1363 1940847
lesní poz 537 583293
vodní pl. nádrž umělá 28 33768
vodní pl. rybník 19 242493
vodní pl. tok přirozený 12 1378
vodní pl. tok umělý 164 22434
vodní pl. zamokřená pl. 48 35883
zast. pl. společný dvůr 2 340
zast. pl. zbořeniště 6 1205
zast. pl. 186 86067
ostat.pl. jiná plocha 174 56630
ostat.pl. manipulační pl. 61 49512
ostat.pl. neplodná půda 586 149865
ostat.pl. ostat.komunikace 567 164751
ostat.pl. silnice 47 14875
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10891
ostat.pl. zeleň 11 584
Celkem KN 5965 8313226
Par. DKM 5965 8313226
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 100
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 177
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 295
spoluvlastník 421

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.07.2014
ZMVM 1:2000 01.11.1981 04.07.2014
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 24.05.2022 14:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.