k.ú.: 697460 - Mnichov u Poběžovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 566292 - Mnichov NUTS5 CZ0321566292
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 1455
orná půda 71 918377
zahrada 144 73188
ovoc. sad 1 5985
travní p. mez, stráň 23 20767
travní p. 319 1450496
lesní poz 76 733241
vodní pl. nádrž přírodní 1 1316
vodní pl. nádrž umělá 2 1559
vodní pl. tok přirozený 32 12768
vodní pl. tok umělý 26 17383
vodní pl. zamokřená pl. 1 2276
zast. pl. zbořeniště 1 341
zast. pl. 98 36483
ostat.pl. jiná plocha 133 138229
ostat.pl. manipulační pl. 2 1014
ostat.pl. neplodná půda 10 3408
ostat.pl. ostat.komunikace 90 79084
ostat.pl. silnice 7 18835
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11117
Celkem KN 1041 3527322
Par. DKM 2 6294
Par. KMD 1039 3521028
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 42
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 90
LV 100
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2013
S-SK GS 1:2880 1838 29.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 04:54

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.