k.ú.: 697508 - Mnichov u Mariánských Lázní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554677 - Mnichov NUTS5 CZ0411554677
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 1651774
zahrada 52 35289
ovoc. sad 1 2951
travní p. 100 3015587
lesní poz 84 4154548
vodní pl. nádrž přírodní 5 6062
vodní pl. nádrž umělá 6 7891
vodní pl. tok přirozený 44 91769
vodní pl. tok umělý 6 5890
vodní pl. zamokřená pl. 29 305683
zast. pl. společný dvůr 3 381
zast. pl. zbořeniště 9 6245
zast. pl. 88 48352
ostat.pl. jiná plocha 57 61149
ostat.pl. manipulační pl. 13 53948
ostat.pl. neplodná půda 48 154115
ostat.pl. ostat.komunikace 68 109353
ostat.pl. pohřeb. 2 5744
ostat.pl. silnice 8 69783
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12022
ostat.pl. zamokřená pl. 2 25179
ostat.pl. zeleň 10 17508
Celkem KN 657 9841223
Par. DKM 657 9841223
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 86
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 102
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.2020
DKM-KPÚ 1:1000 23.11.2017
S-SK GS 1:2880 1839 01.12.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 14:43

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.