k.ú.: 697591 - Fojtka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564231 - Mníšek NUTS5 CZ0513564231
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51054 - Chrastava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 5883
zahrada 111 98257
travní p. 490 1748433
lesní poz les s budovou 1 60
lesní poz les(ne hospodář) 2 1666
lesní poz 228 16171846
vodní pl. nádrž umělá 3 16202
vodní pl. tok přirozený 9 10928
vodní pl. tok umělý 2 311
vodní pl. zamokřená pl. 5 4672
zast. pl. společný dvůr 8 1042
zast. pl. zbořeniště 17 4179
zast. pl. 252 53495
ostat.pl. jiná plocha 65 35475
ostat.pl. manipulační pl. 57 38392
ostat.pl. neplodná půda 104 46003
ostat.pl. ostat.komunikace 148 71155
ostat.pl. silnice 9 34729
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7723
Celkem KN 1525 18350451
Par. DKM 1525 18350451
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 109
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 76
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 244
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 290
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2002 Od -ověř TO. Nové mapování.
S-SK GS 1:2880 1843 20.12.2002 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 04:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.