k.ú.: 697702 - Kvítkov u Modlan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567710 - Modlany NUTS5 CZ0426567710
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 433 1925248
zahrada 135 62951
ovoc. sad 1 3370
travní p. 72 225915
lesní poz 3 13733
vodní pl. nádrž umělá 3 575
vodní pl. tok přirozený 1 220
vodní pl. zamokřená pl. 2 1284
zast. pl. společný dvůr 2 127
zast. pl. zbořeniště 12 3041
zast. pl. 218 39391
ostat.pl. jiná plocha 71 85183
ostat.pl. manipulační pl. 11 10844
ostat.pl. neplodná půda 77 66897
ostat.pl. ostat.komunikace 54 57896
ostat.pl. silnice 11 27246
Celkem KN 1106 2523921
Par. DKM 1106 2523921
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 53
č.p. rod.dům 82
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 212
LV 431
spoluvlastník 537

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.05.1998 vyhlášena ZMVM
S-SK GS 1:2880 1842 04.05.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 17.05.2022 09:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.