k.ú.: 697729 - Suché - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567710 - Modlany NUTS5 CZ0426567710
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 1218645
zahrada 22 15957
travní p. 12 8302
vodní pl. tok přirozený 5 4637
vodní pl. zamokřená pl. 2 4216
zast. pl. společný dvůr 4 2045
zast. pl. zbořeniště 2 837
zast. pl. 41 17957
ostat.pl. jiná plocha 26 110667
ostat.pl. manipulační pl. 6 7644
ostat.pl. neplodná půda 16 27146
ostat.pl. ostat.komunikace 9 17068
ostat.pl. silnice 3 22664
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8089
ostat.pl. zeleň 3 1787
Celkem KN 226 1467661
Par. DKM 226 1467661
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 41
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 70
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.05.1998 vyhlášena ZMVM
S-SK GS 1:2880 1842 04.05.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 16.05.2022 16:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.