k.ú.: 697796 - Modlibohov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563960 - Český Dub NUTS5 CZ0513563960
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 586442
zahrada 82 80631
ovoc. sad 1 7172
travní p. mez, stráň 2 1570
travní p. 249 907149
lesní poz 72 813062
vodní pl. nádrž umělá 3 3645
vodní pl. tok přirozený 26 7789
vodní pl. zamokřená pl. 2 219
zast. pl. zbořeniště 4 788
zast. pl. 107 34140
ostat.pl. jiná plocha 88 62736
ostat.pl. manipulační pl. 21 39249
ostat.pl. mez, stráň 5 8125
ostat.pl. ostat.komunikace 56 32751
ostat.pl. silnice 13 60748
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2604
ostat.pl. zeleň 1 491
Celkem KN 777 2649311
Par. DKM 777 2649311
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 104
LV 177
spoluvlastník 352

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.11.2000 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 15.05.1989 22.11.2000 1:2000, Od -ověř TO. ZMVM Javorník.
S-SK GS 1:2880 1824 15.05.1989 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 05:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.