k.ú.: 697800 - Sobákov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563960 - Český Dub NUTS5 CZ0513563960
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 157962
zahrada 27 20732
travní p. 69 335722
lesní poz 64 664583
zast. pl. společný dvůr 1 256
zast. pl. zbořeniště 1 301
zast. pl. 24 12133
ostat.pl. jiná plocha 1 993
ostat.pl. manipulační pl. 5 7004
ostat.pl. neplodná půda 15 14988
ostat.pl. ostat.komunikace 44 31193
ostat.pl. silnice 2 6266
Celkem KN 276 1252133
Par. DKM 276 1252133
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 24
LV 35
spoluvlastník 49

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.2000 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:2000 15.05.1989 01.11.2000 Od -ověřeno TO. ZMVM Javorník.
S-SK GS 1:2880 1824 15.05.1989 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 05:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.