k.ú.: 697818 - Starý Dub - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563960 - Český Dub NUTS5 CZ0513563960
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 740508
zahrada 120 105687
ovoc. sad 2 7412
travní p. 130 612994
lesní poz 62 459253
vodní pl. nádrž umělá 2 4273
vodní pl. tok přirozený 5 6649
zast. pl. společný dvůr 1 995
zast. pl. zbořeniště 8 2374
zast. pl. 96 31512
ostat.pl. jiná plocha 14 6874
ostat.pl. manipulační pl. 16 32796
ostat.pl. neplodná půda 9 4735
ostat.pl. ostat.komunikace 62 76926
ostat.pl. silnice 7 31685
Celkem KN 612 2124673
Par. DKM 612 2124673
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 92
LV 137
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.03.2001 Od -ověř TO. Převod.
ZMVM 1:1000 01.10.1988 12.03.2001 Od -ověř TO. ZMVM Český Dub měř. 1:2000, 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1988 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 21:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.