k.ú.: 697826 - Modlíkov u Přibyslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569127 - Modlíkov NUTS5 CZ0631569127
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 361 2820747
zahrada 103 44707
travní p. 407 716205
lesní poz 293 1261390
vodní pl. nádrž umělá 4 2466
vodní pl. rybník 5 23425
vodní pl. tok přirozený 2 827
vodní pl. tok umělý 1 372
zast. pl. 113 48648
ostat.pl. jiná plocha 47 16117
ostat.pl. manipulační pl. 23 23114
ostat.pl. neplodná půda 26 25360
ostat.pl. ostat.komunikace 81 69243
ostat.pl. silnice 7 36516
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3278
Celkem KN 1475 5092415
Par. KMD 1475 5092415
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 18
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 101
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 191
spoluvlastník 263

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.02.2016
S-SK GS 1:2880 1838 25.02.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.05.2022 01:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.