k.ú.: 697907 - Modřec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578576 - Polička NUTS5 CZ0533578576
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 281 2892089
zahrada 171 73455
travní p. 194 314143
lesní poz 169 1091068
vodní pl. nádrž umělá 6 3971
vodní pl. rybník 1 13230
vodní pl. tok přirozený 35 6356
zast. pl. společný dvůr 1 278
zast. pl. zbořeniště 5 1165
zast. pl. 182 36254
ostat.pl. dráha 24 14253
ostat.pl. jiná plocha 81 34532
ostat.pl. manipulační pl. 38 30421
ostat.pl. neplodná půda 17 43187
ostat.pl. ostat.komunikace 134 62633
ostat.pl. silnice 32 62528
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 441
ostat.pl. zeleň 2 338
Celkem KN 1374 4680342
EN 1 171
GP 53 760231
Celkem ZE 54 760402
Par. KMD 1374 4680342
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.e. jiná st. 3
č.e. prům.obj 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 56
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 174
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 150
spoluvlastník 254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.04.2017
S-SK GS 1:2880 1839 06.04.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 14:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.