k.ú.: 697931 - Modřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583391 - Modřice NUTS5 CZ0643583391
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 356
orná půda 680 4538445
vinice 9 39595
zahrada skleník-pařeniš. 1 29
zahrada 1195 887424
ovoc. sad 79 542044
travní p. 138 136680
lesní poz 12 98671
vodní pl. nádrž umělá 2 8824
vodní pl. tok přirozený 28 84943
vodní pl. tok umělý 6 31074
zast. pl. společný dvůr 1 687
zast. pl. zbořeniště 1 146
zast. pl. 1965 950237
ostat.pl. dráha 13 157317
ostat.pl. dálnice 3 113486
ostat.pl. jiná plocha 863 849666
ostat.pl. manipulační pl. 151 417932
ostat.pl. neplodná půda 69 80906
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 5330
ostat.pl. ostat.komunikace 538 595298
ostat.pl. pohřeb. 2 2447
ostat.pl. silnice 88 254821
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 28326
ostat.pl. zeleň 169 225824
Celkem KN 6020 10050508
Par. DKM 6020 10050508
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 17
č.p. bydlení 496
č.p. byt.dům 58
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 31
č.p. obchod 15
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 15
č.p. rod.dům 374
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 14
č.p. výroba 33
č.p. zem.stav 3
č.e. doprava 4
č.e. garáž 251
č.e. jiná st. 31
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 30
č.e. tech.vyb 2
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 82
bez čp/če jiná st. 132
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 74
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 75
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 64
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 7
vod.dílo hráz pod 6
s roz.jed 2
Celkem BUD 1901
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 955
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 71
byt.z. j.nebyt 61
obč.z. byt 87
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 17
obč.z. rozest. 8
Celkem JED 1204
LV 2868
spoluvlastník 5296

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2010
Ins. A 1:1000 31.12.1949 07.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.12.1949


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 06:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.