k.ú.: 698008 - Víska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 578568 - Čmelíny NUTS5 CZ0324578568
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 169244
zahrada 30 17610
travní p. 107 645362
lesní poz les s budovou 1 41
lesní poz 75 505708
vodní pl. nádrž přírodní 3 21257
vodní pl. nádrž umělá 5 2619
vodní pl. tok přirozený 12 22144
zast. pl. zbořeniště 1 36
zast. pl. 59 18520
ostat.pl. jiná plocha 44 11396
ostat.pl. manipulační pl. 17 12908
ostat.pl. neplodná půda 53 63931
ostat.pl. ostat.komunikace 50 43763
ostat.pl. pohřeb. 1 6
ostat.pl. silnice 7 13530
ostat.pl. zeleň 6 1345
Celkem KN 503 1549420
Par. DKM 245 1109474
Par. KMD 258 439946
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 32
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 58
LV 76
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2017
DKM-KPÚ 03.09.2010 1:1000 03.09.2010 *) Část k. ú.
S-SK GS 1:2880 1837 28.08.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 17.05.2022 00:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.