k.ú.: 698032 - Mohelnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540471 - Mohelnice NUTS5 CZ0715540471
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 177
orná půda 838 5809528
zahrada skleník-pařeniš. 1 160
zahrada 1276 665228
ovoc. sad 1 4810
travní p. 165 946918
lesní poz 27 97602
vodní pl. nádrž umělá 54 974123
vodní pl. tok přirozený 268 232521
vodní pl. tok umělý 27 65077
zast. pl. společný dvůr 9 1915
zast. pl. zbořeniště 6 405
zast. pl. 2369 781095
ostat.pl. dráha 45 154556
ostat.pl. jiná plocha 962 966090
ostat.pl. manipulační pl. 229 567396
ostat.pl. neplodná půda 97 100872
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 610
ostat.pl. ostat.komunikace 827 551750
ostat.pl. pohřeb. 2 15091
ostat.pl. silnice 314 373116
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 128034
ostat.pl. zeleň 286 361491
Celkem KN 7829 12798565
Par. DKM 7829 12798565
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. byt.dům 122
č.p. doprava 7
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 15
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb. 82
č.p. rod.dům 1019
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 29
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 16
bez čp/če garáž 566
bez čp/če jiná st. 114
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 77
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 54
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 140
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 2332
byt.z. byt 2046
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 9
byt.z. j.nebyt 25
obč.z. byt 213
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2297
LV 3828
spoluvlastník 6313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2005 DKM na celém k.ú. od 12.6.2007
THM-V 1:1000 01.11.1980 05.12.2005
S-SK ŠS 1:2880 1875 01.11.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 02:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.