k.ú.: 698075 - Hoštice u Mochtína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556718 - Mochtín NUTS5 CZ0322556718
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 410 1585969
zahrada 92 87501
ovoc. sad 5 17995
travní p. 195 444658
lesní poz 56 1509301
vodní pl. nádrž přírodní 1 1083
vodní pl. rybník 4 21590
vodní pl. tok přirozený 2 406
vodní pl. tok umělý 28 3719
vodní pl. zamokřená pl. 1 226
zast. pl. 109 48322
ostat.pl. jiná plocha 67 33324
ostat.pl. manipulační pl. 6 4463
ostat.pl. neplodná půda 154 86067
ostat.pl. ostat.komunikace 43 44227
ostat.pl. silnice 3 31458
ostat.pl. zeleň 1 96
Celkem KN 1177 3920405
Par. KMD 1177 3920405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 58
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 108
LV 149
spoluvlastník 261

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2016
KM-D 1:2000 17.06.2003 15.12.2016
S-SK GS 1:2880 1837 17.06.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 08:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.