k.ú.: 698105 - Srbice u Mochtína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556718 - Mochtín NUTS5 CZ0322556718
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 109 777649
zahrada 115 115337
ovoc. sad 3 15059
travní p. 221 584454
lesní poz 48 1007689
vodní pl. nádrž přírodní 2 4537
vodní pl. nádrž umělá 15 11044
vodní pl. tok přirozený 3 2296
zast. pl. zbořeniště 1 189
zast. pl. 132 39825
ostat.pl. jiná plocha 82 57153
ostat.pl. manipulační pl. 9 16317
ostat.pl. neplodná půda 117 55655
ostat.pl. ostat.komunikace 78 60571
ostat.pl. silnice 51 24715
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1706
Celkem KN 990 2774196
Par. KMD 990 2774196
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 52
č.e. rod.rekr 48
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 128
LV 180
spoluvlastník 254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2016
KM-D 1:2000 17.06.2003 19.12.2016
S-SK GS 1:2880 1837 17.06.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 05:20

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.