k.ú.: 698121 - Újezdec u Mochtína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556718 - Mochtín NUTS5 CZ0322556718
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 402894
zahrada 61 58574
travní p. 72 379356
lesní poz 8 78244
vodní pl. tok přirozený 2 2831
zast. pl. zbořeniště 1 518
zast. pl. 42 13377
ostat.pl. jiná plocha 9 3711
ostat.pl. manipulační pl. 1 354
ostat.pl. neplodná půda 57 26369
ostat.pl. ostat.komunikace 24 21249
ostat.pl. silnice 7 7171
Celkem KN 343 994648
Par. KMD 343 994648
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 29
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 41
LV 57
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.02.2017
KM-D 1:2000 30.06.2003 27.02.2017
S-SK GS 1:2880 1837 30.06.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.