k.ú.: 698148 - Mojné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 598623 - Mojné NUTS5 CZ0312598623
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 262 3560468
zahrada 87 56738
ovoc. sad 4 8831
travní p. 59 176068
lesní poz 51 642488
vodní pl. nádrž umělá 1 2807
vodní pl. rybník 10 20591
vodní pl. tok přirozený 3 6885
vodní pl. tok umělý 12 11299
vodní pl. zamokřená pl. 1 10229
zast. pl. zbořeniště 1 651
zast. pl. 131 43958
ostat.pl. jiná plocha 13 4981
ostat.pl. manipulační pl. 32 33658
ostat.pl. neplodná půda 37 85409
ostat.pl. ostat.komunikace 63 98512
ostat.pl. silnice 4 21155
ostat.pl. zeleň 13 2153
Celkem KN 784 4786881
Par. DKM 784 4786881
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 82
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 126
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 213
spoluvlastník 354

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.03.2004
DKM-KPÚ 09.02.2004 1:1000 15.03.2004 *)
ZMVM 1:2000 15.12.1992 23.03.2004
S-SK GS 1:2880 1827 15.12.1992


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 25.05.2022 01:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.