k.ú.: 698199 - Mokrá u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583405 - Mokrá-Horákov NUTS5 CZ0643583405
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 615 537029
zahrada 344 150241
ovoc. sad 5 15153
travní p. 249 133844
lesní poz les s budovou 1 72
lesní poz 137 2303628
vodní pl. tok přirozený 5 4910
zast. pl. společný dvůr 12 498
zast. pl. zbořeniště 4 462
zast. pl. 663 122115
ostat.pl. jiná plocha 160 891393
ostat.pl. manipulační pl. 13 17799
ostat.pl. neplodná půda 24 10362
ostat.pl. ostat.komunikace 200 102421
ostat.pl. silnice 20 22839
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 23517
ostat.pl. zeleň 58 131839
Celkem KN 2516 4468122
Par. DKM 2516 4468122
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 33
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 279
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 189
č.e. jiná st. 23
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 6
č.e. zem.stav 7
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
s roz.jed 2
Celkem BUD 641
byt.z. byt 565
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 25
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 616
LV 1237
spoluvlastník 2098

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 22.12.2003 1:1000,1:2000
THM-V 1:2000 01.06.1982 21.12.2003 1:1000,1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.05.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 18:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.