k.ú.: 698211 - Mokré - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576522 - Mokré NUTS5 CZ0524576522
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52022 - Opočno

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 4322468
zahrada 139 161148
ovoc. sad 1 6609
travní p. 60 266294
lesní poz les s budovou 1 157
lesní poz 30 604130
vodní pl. nádrž přírodní 1 971
vodní pl. rybník 7 10776
vodní pl. tok přirozený 20 73252
vodní pl. tok umělý 10 22459
vodní pl. zamokřená pl. 1 166
zast. pl. společný dvůr 7 1254
zast. pl. zbořeniště 8 4323
zast. pl. 159 126293
ostat.pl. dráha 2 47256
ostat.pl. jiná plocha 36 41657
ostat.pl. manipulační pl. 21 17558
ostat.pl. neplodná půda 15 9920
ostat.pl. ostat.komunikace 77 89955
ostat.pl. pohřeb. 1 884
ostat.pl. silnice 14 71921
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6734
Celkem KN 710 5886185
PK 565 4248881
GP 52 511039
Celkem ZE 617 4759920
Par. KMD 311 207751
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 54
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 23
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 112
LV 204
spoluvlastník 347

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2017
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 01/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 19.05.2022 13:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.