k.ú.: 698261 - Mokrovousy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570419 - Mokrovousy NUTS5 CZ0521570419
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 441 3937501
zahrada 171 149147
travní p. 98 372174
lesní poz 1 62
vodní pl. nádrž přírodní 2 2111
vodní pl. nádrž umělá 1 14
vodní pl. rybník 1 4061
vodní pl. tok přirozený 12 21969
vodní pl. tok umělý 56 62392
vodní pl. zamokřená pl. 8 6358
zast. pl. 165 86700
ostat.pl. dráha 1 11811
ostat.pl. jiná plocha 32 23930
ostat.pl. manipulační pl. 2 13754
ostat.pl. neplodná půda 3 543
ostat.pl. ostat.komunikace 44 98787
ostat.pl. silnice 7 32385
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6963
ostat.pl. zeleň 45 35565
Celkem KN 1094 4866227
Par. DKM 1043 4529336
Par. KMD 51 336891
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 43
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 164
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 353
spoluvlastník 540

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.07.2021
DKM 1:1000 11.12.2020 mapování
KMD 1:1000 21.03.2014
S-SK GS 1:2880 1841 21.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 21.05.2022 18:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.