k.ú.: 698296 - Nový Žďár - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554499 - Aš NUTS5 CZ0411554499
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 99958
zahrada 24 12787
travní p. 68 733164
lesní poz 47 5472979
vodní pl. nádrž umělá 1 483
vodní pl. rybník 4 3895
vodní pl. tok přirozený 2 888
vodní pl. tok umělý 5 6616
vodní pl. zamokřená pl. 3 1331
zast. pl. společný dvůr 2 38
zast. pl. zbořeniště 1 43
zast. pl. 26 10604
ostat.pl. dráha 5 76456
ostat.pl. jiná plocha 9 17796
ostat.pl. neplodná půda 52 97370
ostat.pl. ostat.komunikace 61 55819
ostat.pl. silnice 24 68339
ostat.pl. zeleň 1 39
Celkem KN 339 6658605
Par. DKM 281 1230890
Par. KMD 58 5427715
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 26
byt.z. byt 2
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 49
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2014
DKM-KPÚ 1:1000 23.04.2012
S-SK GS 1:2880 1841 29.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 21:14

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.